Transformatory głośnikowe

Głośnik to bardzo ciekawe urządzenie. Generuje ono dźwięk poprzez odpowiednie, rytmiczne drgania, które wytwarzają w powietrzu fale. Nasze ucho odbiera je później jako dźwięki symfonii Beethovena, głos spikera albo dowolne inne uprzednio zarejestrowane odgłosy. Jak wszystkim pewnie wiadomo, głośnik działa dzięki dostarczeniu do niego napięcia elektrycznego, które pozwala na powstanie drgań.

Sytuacja nie jest jednak taka prosta gdyż przypadkowe drgania nie stworzą dźwięku a dostarczenie nie przygotowanego odpowiednio prądu właśnie taki dałoby efekt. W tym momencie stosuje się transformator głośnikowy.

Bezpośrednim zadaniem transformatora głośnikowego jest dopasowywanie impedancji głośnika do impedancji obwodów wyjściowych wzmacniacza akustycznego. Zazwyczaj jest to jej obniżanie gdyż wzmacniacze akustyczne charakteryzują się wyższą wartością tej cechy. Transformatory głośnikowe powszechnie wykorzystuje się w lampowych wzmacniaczach akustycznych.

Konstruowanie transformatorów głośnikowych nie jest proste i zazwyczaj technologia ich wytwarzania stanowi ściśle strzeżony sekret firm zajmujących się tym procesem. Podstawowym priorytetem twórców transformatorów głośnikowych jest dobranie konstrukcji i materiału rdzenia tak by maksymalnie ograniczyć nieliniowość wynikającą z histerezy materiału rdzenia. Ważne jest też by dążyć do zmniejszenia pojemności miedzyuzwojeniowej oraz redukować indukcyjność zwojeń.

Ze względów praktycznych stosuje się obecnie głównie sprzęganie bezpośrednie jako podstawową zasadę działania tego typu transformatorów.

Leave a Response