Kontenerowe stacje transformatorowe

Najczęściej wykorzystywane jako rozwiązania pośrednie, kontenerowe stacje transformatorowe umieszczane są zawsze w osobnych budynkach lub w specjalnie przygotowanych do tego celu kontenerach. Kontenery zwykle produkowane są w większych ilościach i wykorzystuje się je w przypadkach posiadania typowych potrzeb. Niewielkie betonowe budynki z ostrzegawczymi oznaczeniami zwykle dostosowane są do specyficznych potrzeb odbiorców energii.

Z prądu dostarczanego przez kontenerowe stacje transformatorowe korzystają najczęściej średnie i duże osiedla mieszkalne, małe wsie i obiekty przemysłowe. Mogą być zarówno stacjami końcowymi, które przekształcają napięcia średnie w napięcia niskie przystosowane bezpośrednio do odbiorników końcowych lub mogą stanowić przedostatni element sieci obniżający napięcia dla stacji końcowych, które dzięki temu są lepiej zabezpieczone i mogą mieć mniejsze rozmiary dzięki niższym wartościom napięcia prądu dostarczanego do nich.

Typowa kontenerowa stacja transformatorowa to niewielki budynek z żelbetowym fundamentem, betonową konstrukcją oraz dachem zbudowanym z tego samego materiału. Dla najlepszych właściwości konstrukcji, bardzo często wykonuje się je w całości jako jeden odlany element. Dzięki takiemu podejściu osiąga się pełna szczelność konstrukcji, która jest szczególnie ważna jeśli idzie o piwnicę kablową. Całość zawsze powinna też być pokrywana farbami odpornymi na wodę a dach dodatkowo należy zabezpieczać substancjami opartymi o gumę lub polimery, które są całkowicie niewrażliwe na wodę.

Leave a Response