Stacje transformatorowe mobilne

Podstawowe przeznaczenie stacji transformatorowych jest dość oczywiste – dostarczają one energii elektrycznej o napięciu dostawanym do odbiorników końcowych. Stacje mobilne najczęściej przetwarzają napięcie 15 kilovoltów na 400 Voltów czyli na tak zwaną siłę. To napięcie jest niezbędne do zasilania dużych maszyn. Podstawowym miejscem wykorzystywania mobilnych stacji transformatorowych jest bowiem górnictwo. Stacje są wprowadzane bezpośrednio do wyrobisk a następnie dopiero dostarczany jest do nich prąd o średnim napięciu.

Są to urządzenia niespecjalnie skomplikowane pod względem mechanizmu działania ich podstawowej funkcji lecz miejsce zastosowania wymusza już dużo większe przyłożenie się do konstrukcji niż ma to miejsce chociażby w przypadku stacji transformatorowych napowietrznych. Przede wszystkim muszą być umieszczone w szczelnych i niepalnych obudowach. Krytyczne znaczenie ma to w metanowych kopalniach węgla kamiennego, których jest bardzo dużo na Górnym Śląsku. Mogłyby one bardzo łatwo doprowadzić do zapłonu metanu. Równie poważnym zagrożeniem jest wybuch pyłu węglowego, który spustoszenie potrafi stworzyć gorsze niż mieszanina powietrza z wodorem.

Niektóre mobilne stacje transformatorowe budowane są w taki sposób by dało się je rozmontować na mniejsze części. Spowodowane jest to koniecznością dostarczania ich na głębokości niejednokrotnie przekraczające jeden kilometr stosunkowo wąskimi szybami i korytarzami. Często zdarza się też, że tworzone są one na potrzeby specjalistycznego sprzętu, który jest wykorzystywany w danej kopalni.

Leave a Response