Displaying posts tagged with

“przesył energii na duże odległości”

Transformator dodawczy

Jednym z największych problemów, z którym styka się współczesna elektryka jest przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości. Był to też pierwszy poważny hamulec dla rozwoju tej dziedziny gospodarki – używany pierwotnie prąd stały bardzo szybko wytracał napięcie w miarę wzrostu długości przewodów, po których był przesyłany. Dopiero przejście na prąd zmienny pozwoliło na jego przesył […]