Transformator dodawczy

Jednym z największych problemów, z którym styka się współczesna elektryka jest przesyłanie energii elektrycznej na duże odległości. Był to też pierwszy poważny hamulec dla rozwoju tej dziedziny gospodarki – używany pierwotnie prąd stały bardzo szybko wytracał napięcie w miarę wzrostu długości przewodów, po których był przesyłany. Dopiero przejście na prąd zmienny pozwoliło na jego przesył na duże odległości.

Nie zostały jednak w ten sposób rozwiązane wszystkie problemy. Pomijając fakt, że straty mocy przy przesyle są wciąż bardzo duże, chociaż zmniejszają się wraz ze wzrostem napięcia, duży kłopot sprawia zmienność napięcia w sieci przesyłowej. Bardzo często obserwowanym zjawiskiem jest bowiem występowanie nierównego wykorzystania faz prądu czego efektem są wahania napięcia u odbiorców końcowych. Dla wielu urządzeń jest to niezwykle szkodliwe.

Rozwiązaniem problemów fluktuacji napięcia są transformatory dostawcze montowane zwłaszcza na liniach dostarczających prąd do dużych odbiorców. Są one w stanie podnosić napięcie nawet o 20% i w tym zakresie wyrównywać jego wartość. Urządzenia te posiadają także dodatkowe zabezpieczenia przeciwprzepięciowe a montaż ich jest wyjątkowo łatwy – polega po prostu na zamontowaniu dwóch urządzeń na dwóch słupach dostarczających energię i połączenie ich prostym przewodem.

Istnieje wiele typów transformatorów dostawczych przeznaczonych dla równych sieci. Najprostsze z nich mogą być nawet wykorzystywane w domach do obsługi urządzeń takich jak kotły centralnego ogrzewania, które nie pracują prawidłowo przy zbyt niskim napięciu.

Leave a Response