Transformator energetyczny

Transformatory energetyczne wykorzystuje się elektroenergetyce. Swoje zastosowanie znajdują przy dystrybucji i przetwarzaniu prądu. Są to zawsze urządzenia statyczne wykorzystujące zasadę indukcji elektromagnetycznej do przetwarzania układu napięć i prądów przemiennych na jeden lub kilka układów napięć i prądów o innych na ogół wartościach. Zwykle wszystkie układy posiadają tą samą częstotliwość prądu zmiennego.

W praktyce, ze względu na parametry techniczne i charakterystykę pracy, mówimy głównie o trzech typach transformatorów energetycznych: transformatorach blokowych, autotransformatorach wysokich napięć i transformatorach sieciowych mocy. Pierwszy z nich to urządzenie montowane w elektrowniach.

Jego zadaniem jest zwiększanie napięcia prądu wychodzącego z generatorów do poziomu 220 lub 400kV, z którym jest on potem przesyłany do sieci energetycznej. Drugi rodzaj urządzenia służy do przechodzenia pomiędzy dwoma powyższymi typami napięć przesyłowych. Ostatni z nich przekształca napięcia przesyłowe 220kV i 400kV a także napięcie dosyłowe 110kV na napięcia średnie czyli 15kV i 10kV. Czasami montowane przy nim mogą być także odczepy do napięć niskich – 0,4kV stosowanych głównie w przemyśle.

Ze względu na bardzo wysokie napięcia przetwarzane w transformatorach energetycznych powstaje problem z ich chłodzeniem. Klasyczne transformatory chłodzone powietrzem lub chronione zalewą żywiczną mogą być wykorzystywane tylko przy mniejszych napięciach. Najczęściej wykorzystywane są transformatory chłodzone olejem.

Leave a Response