Transformator sieciowy

Ze wszystkich rodzajów transformatorów, transformatory sieciowe są urządzeniami zdecydowanie najczęściej spotykanymi w naszych domach a także we wszystkiego innego rodzaju zastosowaniach. Najprościej rzecz ujmując, w zdecydowanej większości przypadków kiedy mówimy o transformatorach, na myśli mamy właśnie transformator sieciowy.

Jego działanie jest stosunkowo proste i opiera się na zasadzie indukcji elektromagnetycznej. Każdy transformator sieciowy zbudowany jest z dwóch obwodów – pierwotnego i wtórnego. Obwód pierwotny jest podłączony do zewnętrznego dla naszej danej sieci energetycznej źródła prądu. Obwód wtórny z kolei ma wyjście na urządzenia, które będą bezpośrednio zasilane prądem wychodzącym z transformatora sieciowego. Zadaniem urządzenia jest przekształcenie prądu na wejściu o napięciu standardowym, najczęściej 230V, w prąd o napięciu odpowiadającym potrzebom urządzenia, które będzie do niego podłączane.

Z technicznego punktu widzenia transformator to raczej urządzenie elektryczne niż maszyna elektryczna jak przyjęło się uważać. Powód tego jest bardzo prosty – chociaż zachodzą w nim podobne zjawiska jak w maszynach prądu zmiennego to nie ma w nim żadnych elementów ruchomych.

Składa się on jedynie z dwóch solenoidów (cewek – uzwojeń), które są nawinięte na wspólny rdzeń magnetyczny, który w znakomitej większości przypadków zbudowany jest z tworzywa ferromagnetycznego. Energia z nich nie jest przekazywana bezpośrednio gdyż odseparowane są od siebie zwykle tak zwaną separacją galwaniczną.

Leave a Response