Transformator wysokiego napięcia (odchylania linii w TV)

Rozpatrując transformatory wysokiego napięcia dość łatwo można zauważyć, że zasada ich działania w niczym szczególnym nie różni się od zwykłych transformatorów sieciowych. Transformatory wysokich napięć mają dokładnie taką samą funkcję – pobieranie prądu z sieci do zwojowanie pierwotnego i zmiana napięcia prądu w uzwojeniu wtórnym do pożądanej przez odbiornik końcowy wartości. Transformatory wysokiego napięcia wyróżnia się spośród transformatorów sieciowych z jednego tylko powodu.

Wskazówką może być nazwa gdyż chodzi naturalnie o zwracanie bardzo wysokich napięć. Transformatory sieciowe zwykle obniżają napięcie z sieci przesyłowych tak by nie spaliło ono urządzeń domowych czy przemysłowych. Transformatory wysokiego napięcia miały za zadanie dostarczać prąd o napięciu do 11 kilovoltów do nawet 25 kilovoltów do bardzo specyficznych urządzeń.

Wykorzystywane one były one głównie w telewizorach lampowych. Bezpośrednie ich wykorzystanie polegało na dostarczaniu prądu o napięciu około 11 kilovoltów do kineskopu telewizora, który następnie wytwarzał obraz. Wszelkie nieprawidłowości związane z działaniem transformatorów owocowały powstawaniem linii na ekranie utrudniających lub uniemożliwiających odbiór.

Transformatory wysokiego napięcia stosowane były także w innych urządzeniach generujących obraz takich chociażby jak w rzutnikach elektrycznych. Polskie konstrukcje tego typu były w swoim czasie dość innowacyjne chociaż stosowały papier jako materiał izolacyjny co owocowało krótką żywotnością opartego o nie sprzętu.

Leave a Response